ØSTLANDSUTSTILLINGA 2022

Utstillingen var planlagt til 12. - 13. november, denne er nå avlyst pga. at "Portforbud-forskriften" er aktivert av Mattilsynet som følge av funn av døde villfugler med smitte av Newcastlesyke. Dette er en alvorlig dyresykdom på lik linje med Fugleinfluensa. 

Dette har en stor påvirkning for årets avl, mange oppdrettere hadde investert mye tid og mye av sin økonomi i avlen for å få fram så gode dyr som mulig. Påmeldingsfristen 28. okt. var det mange innmeldte dyr. Mattilsynet har gjort rede på sine nettsider at det var mulig å søke dispensasjon fra tiltak i portforbudforskriften. Klubben søkte ved første anledning, men på grunn av sein saksbehandling hos Mattilsynet har klubben ikke mottatt svar på søknaden. Styret så seg derfor nødt til å avlyse utstillingen slik den var planlagt.

Vi beklager på det sterkeste at vi måtte ta denne beslutningen.