ÅRET MED VESTFOLD HOBBYFJÆRFEKLUBB

Mars

9. mars kl. 19.30 – Årsmøte

Årsmøte – Innkalling i Jarlsbergfjæra nr. 1 2022

Dagens tema: Fjærfehelse – Foredrag ved veterinær Anne 

Solberg. Her kan du lære mer om de sykdommene som er vanligst for vårt fjærfe, hvordan du kan forebygge og hvordan du kan behandle dersom dette trengs. 

Dagens rase: Norske Jærhøns – Store og Dverger

 

April

20. april kl. 19.00 – Medlemsmøte

Dagens tema: Ruging, rugemaskiner og kyllingstell – foredrag ved Dagfinn Johansen

Denne kvelden kan du få tips og råd fra en som har ruget fram fler kyllinger enn de fleste og som kjenner rugemaskinene inngående. 

Dagens rase: Fotbefjæret Dverghøns

 

Mai

11. mai kl. 19.00 – Medlemsmøte

Dagens tema: Hjemmesnekret utstyr til høns – Foredrag ved Rolf R. Hansen

Dagens rase: Dverg Kochin

  

Mai Oppdrettertur til Danmark

Info gis i Jarlsbergfjæra og på medlemsmøte.

 

Juni

11.-12. juni Hobbydyrdagene kl. 11-16

HØNSEMARKED, Kaninutstilling og Plantesalg 

Salg og utstilling av rasefjærfe; høns, dverghøns, kyllinger og andre rasefjærfe fra lokale oppdrettere. Vi arrangerer hønsebingo. Plantesalg - Håndverk og mye mer. Kafé på stedet. Du finner oss ved stallene ved Jarlsberg travbane, Tønsberg. GRATIS INNGANG  

 

August

20. august

Sommerfest og oppdrettertur

Vi får besøk av Agder Rasefjørfeklubb og sammen reiser vi å besøker seks av våre beste oppdrettere med ulike fjærfe. Det blir grilling ved siste oppdretterbesøket.

  

September

14. september kl. 19.00 – Medlemsmøte

Dagens tema: Fôr til fjærfe – foredrag fra Norgesfôr - Utviklingssjef for fjørfefôr, Dag Henning Edvardsen

Dagens rase: Danske landhøns og luttehøns

 

Oktober

12. oktober kl. 19.00 – Medlemsmøte

Dagens tema: Slaktekurs – Her vil du lære om riktig avlivning, ribbing og mere i praksis. – Foredrag og demonstrasjon med Bjørn Gogstad Thorsen

Dagens rase: Dverg Orpington

 

November

9. november kl. 19.00 – Medlemsmøte

Dagens tema: Norske husdyr raser – Visste du at vi har mange rødlistede husdyr i Norge? Hva skal vi med disse husdyrrasene, og hvorfor bevarer vi dem? – Foredrag ved Jonas Løvaas Gjerstad

Dagens rase: New Hampshire

 

Østlandsutstillingen - AVLYST PGA SYKDOM HOS VILLFUGLER!

12.-13. november - Mæle gartneri, Tønsberg.

Påmeldingsfrist 28. okt. 

Se mer info her!

 

Desember

2. desember – Julemøte

Mer info kommer...

  

*Alle møter er, om ikke annet er nevnt, i Dommerbua på Jarlsberg Travbane, de begynner kl 19.00. 

Ring en av oss i styret hvis du trenger veiforklaring. 

Det er som regel bevertning og utlodning med flotte premier, stort sett fjærferelaterte.

 

 

GRASROTANDELEN

STØTT OSS MED DIN GRASROTANDEL!

Vestfold Hobbyfjærfeklubb engasjerer fjærfeinteresserte i alle aldre. Vi har medlemmer fra 10 til 90 år, som alle finner glede i høns og andre fjærfe i hagen!
 
Det er mye livskvalitet i å kunne få dyrke interessene sine!
 
 

KONTAKT OSS

Leder:      Jonas L. Gjerstad Tlf: 95 21 77 07  Mail: jlgjerstad@gmail.com

Kasserer: Bente Opstad       Tlf: 90 14 23 85   Mail: bente.opstad@sf-nett.no