Sikring mot rovdyr ved bruk av strømtråd

Hvordan kan du sikre hønsegården mot rovdyrangrep?
+ Flere andre interessante tips... hvis dine høns også stjeler jordbærene dine!

Rovdyrsikring av hønsegården 1

Hvordan sørge for at rev eller grevling ikke kan grave seg inn til våre høns eller andre fjærfe.

Rovdyrsikring av hønsegården 2

For større hønsegårder som ikke har overbygd tak.

Del denne siden