ØSTLANDSUTSTILLINGA

ØSTLANDSUTSTILLINGA 2020

20.-22. november 2020

Velkommen!

Vestfold Hobbyfjærfeklubb ønsker utstillere og dommere velkommen til

Østlandsutstillingen 2020! På tross av alle ting i år kan vi endelig si,

Østlandsutstillingen er endelig her! Høydepunktet i fjærfeåret for mange av oss. Formålet med fjærfeutstillinger er å bevare og utvikle de mange rasene og fargevariantene vi har i Norge. Dette er en levende kulturarv vi som fjærfefolk forvalter. Spesielt viktig er det å ta vare på de karakteristiske egenskapene til rasen vår, slik at den kulturhistorien disse representerer lever videre.

Det er påmeldt over 300 dyr til utstillingen, fordelt på høns og dverghøns.

Søndag kl. 14.00 er det premieutdeling. Her vil vi bla. kåre Østlandsmesteren, Klubbmester og Best in Show.

 

Velkommen til Østlandsutstillingen ved Jarlsberg, vi håper at du som utstiller skal få en god fjærfeopplevelse denne helgen!

 

Jonas Løvaas Gjerstad

Vestfold Hobbyfjærfeklubb

 

KATALOG OG UTSTILLINGSRESULTATER

Her finner du utstillingskatalogen for Østlandsutstillingen 2020. I tillegg til utstillingsresultatene

Det var påmeldt 306 enkeltdyr, fordelt på høns og dverghøns. Det er 17 ulike raser, og mange ulike varianter! 

Her finner du foto fra utstillinga!

UTSTILLINGSFOTO 

 

Les mer om Østlandsutstillinga 2020 i Hobbyfjærfe nr. 6 2020

PREMIELISTE

Tittel Ant. dyr  Utstiller Poeng Rase
Østlandsmester 5 dyr Stig-Rune Bore 482 Antwerpener Skjegghøns
Klubbmester 3 dyr Nicolai Vagle 289 Antwerpener skjegghøns
Best in Show 1 dyr Stig-Rune Bore 97 Antwerpener skjegghøns
Beste Senior 3 dyr Stig-Rune Bore 290 Antwerpener skjegghøns
Beste junior 3 dyr Sebastian Sele Bore 290 Dverg Wyandotte
Championat Sebastian Sele Bore 97 Dverg Wyandotte
Championat Sebastian Sele Bore 97 Dverg Wyandotte
Championat Stig-Rune Bore 97 Antwerpener skjegghøns
Championat Nicolai Vagle 97 Antwerpener skjegghøns
Junior   Nicolai Vagle    
Junior   Sebastian Sele Bore    
Junior   Jeppe Nielsen    
Junior   Nanna Nielsen    
Junior   Lukas W. Dirksen    
         
Beste Senior, stor rase Trond Hansen 285 Norske Jærhøns
Beste Junior, stor rase Lukas W. Dirksen 281 Luttehøns
Beste Senior, dvergrase Stig-Rune Bore 290 Antwerpener skjegghøns
Beste Junior, dvergrase Sebastian Sele Bore 290 Dverg Wyandotte
         
Rolf R. Hansens Gavepremie 3 dyr Anne Solberg 288 Dverg Kochin
Deltakerpremie fra Vestfold Hobbyfjærfeklubb  

UTSTILLINGSKATALOG

HØNS        
Australorps   Dommer: Stig-Rune Bore  
1 Runar Lunden   Sort 1,0
2 Runar Lunden   Sort 1,0
3 Runar Lunden     0,1
4 Runar Lunden     0,1
5 Runar Lunden     0,1
6 Runar Lunden     0,1
         
Jærhøns   Dommer: Jonas Løvaas Gjerstad  
7 Trond Hansen   Gul-brun 1,0
8 Trond Hansen   Gul-brun 1,0
9 Trond Hansen   Gul-brun 1,0
10 Trond Hansen   Gul-brun 0,1
11 Trond Hansen   Gul-brun 0,1
12 Trond Hansen   Gul-brun 0,1
13 Trond Hansen   Gul-brun 0,1
14 Trond Hansen   Gul-brun 0,1
15 Trond Hansen   Brun-gul 1,0
16 Trond Hansen   Brun-gul 1,0
17 Trond Hansen   Brun-gul 1,0
18 Trond Hansen   Brun-gul 0,1
19 Trond Hansen   Brun-gul 0,1
20 Trond Hansen   Brun-gul 0,1
21 Trond Hansen   Gråstripete 1,0
22 Trond Hansen   Gråstripete 1,0
23 Trond Hansen   Gråstripete 0,1
24 Trond Hansen   Gråstripete 0,1
         
Danske Landhøns Dommer: Jonas Løvaas Gjerstad  
25 John W. Dirksen   Brun 1,0
26 John W. Dirksen   Brun 1,0
27 John W. Dirksen   Brun 1,0
28 John W. Dirksen   Brun 1,0
29 John W. Dirksen   Brun 1,0
30 John W. Dirksen   Brun 1,0
31 John W. Dirksen   Brun 1,0
32 John W. Dirksen   Brun 1,0
33 John W. Dirksen   Brun 1,0
34 John W. Dirksen   Brun 1,0
35 John W. Dirksen   Brun 0,1
36 John W. Dirksen   Brun 0,1
37 John W. Dirksen   Brun 0,1
38 John W. Dirksen   Brun 0,1
39 John W. Dirksen   Brun 0,1
40 John W. Dirksen   Brun 0,1
         
Luttehøns   Dommer: Jonas Løvaas Gjerstad  
41 Lukas W. Dirksen JR Brun 1,0
42 Jeppe Nielsen JR Brun 1,0
43 Lukas W. Dirksen JR Brun 0,1
44 Lukas W. Dirksen JR Brun 0,1
45 Jeppe Nielsen JR Brun 0,1
46 Jeppe Nielsen JR Brun 0,1
         
Plymouth Rock Dommer: Stig-Rune Bore  
47 Jonas Løvaas Gjerstad   Tverrstripet 1,0
48 Jonas Løvaas Gjerstad   Tverrstripet 1,0
49 Jonas Løvaas Gjerstad   Tverrstripet 1,0
50 Jonas Løvaas Gjerstad   Tverrstripet 0,1
51 Jonas Løvaas Gjerstad   Tverrstripet 0,1
52 Jonas Løvaas Gjerstad   Tverrstripet 0,1
53 Jonas Løvaas Gjerstad   Tverrstripet 0,1
54 Jonas Løvaas Gjerstad   Tverrstripet 0,1
55 Jonas Løvaas Gjerstad   Tverrstripet 0,1
56 Jonas Løvaas Gjerstad   Tverrstripet 0,1
57 Jonas Løvaas Gjerstad   Tverrstripet 0,1
58 Jonas Løvaas Gjerstad   Tverrstripet 0,1
59 Jonas Løvaas Gjerstad   Tverrstripet 0,1
60 Jonas Løvaas Gjerstad   Tverrstripet 0,1
61 Jonas Løvaas Gjerstad   Tverrstripet 0,1
62 Jonas Løvaas Gjerstad   Tverrstripet 0,1
         
Wyandotte   Dommer: Trond Edvardsen  
63 Nicolai Vagle JR Gull hvitrandet 0,1
64 Nicolai og Rolf Vagle JR Gull blårandet 1,0
65 Nicolai og Rolf Vagle JR Gull blårandet 0,1
66 Nicolai og Rolf Vagle JR Gull blårandet 0,1
67 Nicolai og Rolf Vagle JR Gull blårandet 0,1
68 Nicolai og Rolf Vagle JR Gull blårandet 0,1
69 Nicolai og Rolf Vagle JR Gull blårandet 0,1
70 Nicolai Vagle JR Sølv sortrandet 1,0
71 Nicolai Vagle JR Sølv sortrandet 1,0
72 Nicolai Vagle JR Sølv sortrandet 0,1
73 Nicolai Vagle JR Sølv sortrandet 0,1
74 Nicolai Vagle JR Sølv sortrandet 0,1
75 Nicolai Vagle JR Sølv sortrandet 0,1
76 Nicolai Vagle JR Sølv sortrandet 0,1
         
DVERGHØNS      
Antwerpener skjegghøns Dommer: Odd Wilson  
77 Nicolai Vagle JR Gull sort vaktelfarget 1,0
78 Nicolai Vagle JR Gull sort vaktelfarget 1,0
79 Nicolai Vagle JR Gull sort vaktelfarget 1,0
80 Nicolai Vagle JR Gull sort vaktelfarget 1,0
81 Nicolai Vagle JR Gull sort vaktelfarget 1,0
82 Nicolai Vagle JR Gull sort vaktelfarget 1,0
83 Nicolai Vagle JR Gull sort vaktelfarget 1,0
84 Runar Lunden   Gull sort vaktelfarget 1,0
85 Runar Lunden   Gull sort vaktelfarget 1,0
86 Runar Lunden   Gull sort vaktelfarget 1,0
87 Stig-Rune Bore   Gull sort vaktelfarget 1,0
88 Stig-Rune Bore   Gull sort vaktelfarget 1,0
89 Stig-Rune Bore   Gull sort vaktelfarget 1,0
90 Stig-Rune Bore   Gull sort vaktelfarget 1,0
91 Nicolai Vagle JR Gull sort vaktelfarget 0,1
92 Nicolai Vagle JR Gull sort vaktelfarget 0,1
93 Nicolai Vagle JR Gull sort vaktelfarget 0,1
94 Nicolai Vagle JR Gull sort vaktelfarget 0,1
95 Nicolai Vagle JR Gull sort vaktelfarget 0,1
96 Nicolai Vagle JR Gull sort vaktelfarget 0,1
97 Nicolai Vagle JR Gull sort vaktelfarget 0,1
98 Nicolai Vagle JR Gull sort vaktelfarget 0,1
99 Nicolai Vagle JR Gull sort vaktelfarget 0,1
100 Nicolai Vagle JR Gull sort vaktelfarget 0,1
101 Nicolai Vagle JR Gull sort vaktelfarget 0,1
102 Runar Lunden   Gull sort vaktelfarget 0,1
103 Runar Lunden   Gull sort vaktelfarget 0,1
104 Runar Lunden   Gull sort vaktelfarget 0,1
105 Runar Lunden   Gull sort vaktelfarget 0,1
106 Runar Lunden   Gull sort vaktelfarget 0,1
107 Stig-Rune Bore   Gull sort vaktelfarget 0,1
108 Stig-Rune Bore   Gull sort vaktelfarget 0,1
109 Stig-Rune Bore   Gull sort vaktelfarget 0,1
110 Stig-Rune Bore   Gull sort vaktelfarget 0,1
111 Stig-Rune Bore   Gull sort vaktelfarget 0,1
112 Stig-Rune Bore   Gull sort vaktelfarget 0,1
113 Sebastian Sele Bore JR Isabell porselensfarget 1,0
114 Sebastian Sele Bore JR Isabell porselensfarget 0,1
115 Sebastian Sele Bore JR Isabell porselensfarget 0,1
116 Stig-Rune Bore   Sort 1,0
117 Stig-Rune Bore   Sort 1,0
118 Stig-Rune Bore   Sort 1,0
119 Stig-Rune Bore   Sort 1,0
120 Stig-Rune Bore   Sort 0,1
121 Stig-Rune Bore   Sort 0,1
122 Stig-Rune Bore   Sort 0,1
123 Stig-Rune Bore   Sort 0,1
124 Stig-Rune Bore   Sort 0,1
125 Stig-Rune Bore   Sort 0,1
126 Stig-Rune Bore   Sort 0,1
127 Stig-Rune Bore   Sort 0,1
         
Chabos   Dommer: Stig-Rune Bore  
128 Kenneth Stensrud   Gull sort porselensfarget 1,0
129 Kenneth Stensrud   Gull sort porselensfarget 0,1
130 Kenneth Stensrud   Gull sort porselensfarget 0,1
         
Dverg Barnevelder Dommer: Trond Edvardsen  
131 Jonas Løvaas Gjerstad   Brun sort dobbeltrandet 1,0
132 Jonas Løvaas Gjerstad   Brun sort dobbeltrandet 1,0
133 Jonas Løvaas Gjerstad   Brun sort dobbeltrandet 1,0
134 Jonas Løvaas Gjerstad   Brun sort dobbeltrandet 1,0
135 Jonas Løvaas Gjerstad   Brun sort dobbeltrandet 0,1
136 Jonas Løvaas Gjerstad   Brun sort dobbeltrandet 0,1
137 Jonas Løvaas Gjerstad   Brun sort dobbeltrandet 0,1
138 Jonas Løvaas Gjerstad   Brun sort dobbeltrandet 0,1
139 Jonas Løvaas Gjerstad   Brun sort dobbeltrandet 0,1
140 Jonas Løvaas Gjerstad   Brun sort dobbeltrandet 0,1
141 Jonas Løvaas Gjerstad   Brun sort dobbeltrandet 0,1
142 Jonas Løvaas Gjerstad   Brun sort dobbeltrandet 0,1
143 Jonas Løvaas Gjerstad   Brun sort dobbeltrandet 0,1
144 Jonas Løvaas Gjerstad   Brun sort dobbeltrandet 0,1
145 Jonas Løvaas Gjerstad   Brun sort dobbeltrandet 0,1
146 Jonas Løvaas Gjerstad   Brun sort dobbeltrandet 0,1
         
Dverg Danske Landhøns Dommer: Jonas Løvaas Gjerstad  
147 Esben Nielsen   Brun 1,0
148 Marit Røed   Brun 1,0
149 Esben Nielsen   Brun 0,1
150 Esben Nielsen   Brun 0,1
151 Marit Røed   Brun 0,1
152 Marit Røed   Brun 0,1
153 Marit Røed   Brun 0,1
154 Marit Røed   Brun 0,1
155 Marit Røed   Brun 0,1
156 Esben Nielsen   Hvit 1,0
157 Esben Nielsen   Hvit 0,1
158 Esben Nielsen   Hvit 0,1
159 Esben Nielsen   Sort 0,1
160 Esben Nielsen   Sort 0,1
         
Dverg Jærhøns Dommer: Jonas Løvaas Gjerstad  
161 Trond Hansen   Brun-gul 1,0
162 Trond Hansen   Brun-gul 0,1
163 Trond Hansen   Brun-gul 0,1
164 Trond Hansen   Brun-gul 0,1
165 Trond Hansen   Gråstripete 1,0
166 Trond Hansen   Gråstripete 1,0
167 Trond Hansen   Gråstripete 0,1
168 Trond Hansen   Gråstripete 0,1
169 Trond Hansen   Gråstripete 0,1
170 Trond Hansen   Gråstripete 0,1
         
Dverg Kochin Dommer: Trond Edvardsen  
171 Anne Solberg   Gul 1,0
172 Anne Solberg   Gul 1,0
173 Anne Solberg   Gul 1,0
174 Anne Solberg   Gul 1,0
175 Anne Solberg   Gul 1,0
176 Anne Solberg   Gul 0,1
177 Anne Solberg   Gul 0,1
178 Anne Solberg   Gul 0,1
179 Anne Solberg   Gul 0,1
180 Anne Solberg   Gul 0,1
181 Anne Solberg   Gul 0,1
182 Anne Solberg   Gull sortbåndet 0,1
183 Anne Solberg   Hvit 1,0
184 Anne Solberg   Hvit 1,0
185 Anne Solberg   Hvit 1,0
186 Anne Solberg   Hvit 1,0
187 Anne Solberg   Hvit 1,0
188 Anne Solberg   Hvit 1,0
189 Anne Solberg   Hvit 1,0
190 Runar Lunden   Hvit 1,0
191 Anne Solberg   Hvit 0,1
192 Anne Solberg   Hvit 0,1
193 Anne Solberg   Hvit 0,1
194 Anne Solberg   Hvit 0,1
195 Anne Solberg   Hvit 0,1
196 Anne Solberg   Hvit 0,1
197 Anne Solberg   Hvit 0,1
198 Anne Solberg   Hvit 0,1
199 Anne Solberg   Hvit 0,1
200 Lukas W. Dirksen JR Perlegrå 0,1
201 Lukas W. Dirksen JR Perlegrå 0,1
202 Lukas W. Dirksen JR Perlegrå 0,1
203 Lukas W. Dirksen JR Perlegrå 0,1
204 Anne Solberg   Sort 1,0
205 Anne Solberg   Sort 0,1
206 Anne Solberg   Sort 0,1
         
Dverg Luttehøns Dommer: Jonas Løvaas Gjerstad  
207 Nanna Nielsen JR Brun 1,0
208 Nanna Nielsen JR Brun 0,1
209 Nanna Nielsen JR Brun 0,1
210 Esben Nielsen   Sort 0,1
         
Dverg New Hampshire Dommer: Stig-Rune Bore  
211 Jonas Løvaas Gjerstad   Rødbrun 1,0
212 Jonas Løvaas Gjerstad   Rødbrun 1,0
213 Jonas Løvaas Gjerstad   Rødbrun 1,0
214 Jonas Løvaas Gjerstad   Rødbrun 1,0
215 Jonas Løvaas Gjerstad   Rødbrun 1,0
216 Rolf Rune Hansen   Rødbrun 1,0
217 Rolf Rune Hansen   Rødbrun 1,0
218 Rolf Rune Hansen   Rødbrun 1,0
219 Rolf Rune Hansen   Rødbrun 1,0
220 Rolf Rune Hansen   Rødbrun 1,0
221 Rolf Rune Hansen   Rødbrun 1,0
222 Jonas Løvaas Gjerstad   Rødbrun 0,1
223 Jonas Løvaas Gjerstad   Rødbrun 0,1
224 Jonas Løvaas Gjerstad   Rødbrun 0,1
225 Jonas Løvaas Gjerstad   Rødbrun 0,1
226 Jonas Løvaas Gjerstad   Rødbrun 0,1
227 Jonas Løvaas Gjerstad   Rødbrun 0,1
228 Jonas Løvaas Gjerstad   Rødbrun 0,1
229 Jonas Løvaas Gjerstad   Rødbrun 0,1
230 Jonas Løvaas Gjerstad   Rødbrun 0,1
231 Jonas Løvaas Gjerstad   Rødbrun 0,1
232 Jonas Løvaas Gjerstad   Rødbrun 0,1
233 Jonas Løvaas Gjerstad   Rødbrun 0,1
234 Jonas Løvaas Gjerstad   Rødbrun 0,1
235 Jonas Løvaas Gjerstad   Rødbrun 0,1
236 Jonas Løvaas Gjerstad   Rødbrun 0,1
237 Jonas Løvaas Gjerstad   Rødbrun 0,1
238 Rolf Rune Hansen   Rødbrun 0,1
239 Rolf Rune Hansen   Rødbrun 0,1
240 Rolf Rune Hansen   Rødbrun 0,1
241 Rolf Rune Hansen   Rødbrun 0,1
242 Rolf Rune Hansen   Rødbrun 0,1
243 Rolf Rune Hansen   Rødbrun 0,1
244 Rolf Rune Hansen   Rødbrun 0,1
         
Dverg Plymouth Rock Dommer: Stig-Rune Bore  
245 Jonas Løvaas Gjerstad   Tverrstripet 0,1
         
Dverg Silkehøns m/skjegg Dommer: Odd Wilson  
246 Runar Lunden   Hvit 1,0
247 Runar Lunden   Hvit 1,0
248 Runar Lunden   Hvit 0,1
249 Runar Lunden   Hvit 0,1
250 Runar Lunden   Hvit 0,1
251 Runar Lunden   Hvit 0,1
252 Runar Lunden   Hvit 0,1
         
Dverg Toppet Hollendet Dommer: Jonas Løvaas Gjerstad  
253 John og Lukas W. Dirksen JR Gul hvittoppet 1,0
254 John og Lukas W. Dirksen JR Gul hvittoppet 1,0
255 John og Lukas W. Dirksen JR Gul hvittoppet 1,0
256 John og Lukas W. Dirksen JR Gul hvittoppet 1,0
257 John og Lukas W. Dirksen JR Gul hvittoppet 0,1
258 John og Lukas W. Dirksen JR Gul hvittoppet 0,1
259 John og Lukas W. Dirksen JR Gul hvittoppet 0,1
260 John og Lukas W. Dirksen JR Gul hvittoppet 0,1
261 John og Lukas W. Dirksen JR Gul hvittoppet 0,1
262 John og Lukas W. Dirksen JR Gul hvittoppet 0,1
         
Dverg Wyandotte, Tysk type Dommer: Trond Edvardsen  
263 Sebastian Sele Bore JR Hvit 1,0
264 Sebastian Sele Bore JR Hvit 1,0
265 Sebastian Sele Bore JR Hvit 1,0
266 Sebastian Sele Bore JR Hvit 1,0
267 Sebastian Sele Bore JR Hvit 0,1
268 Sebastian Sele Bore JR Hvit 0,1
269 Sebastian Sele Bore JR Hvit 0,1
270 Sebastian Sele Bore JR Hvit 0,1
271 Sebastian Sele Bore JR Hvit 0,1
272 Sebastian Sele Bore JR Hvit 0,1
273 Sebastian Sele Bore JR Hvit 0,1
274 Sebastian Sele Bore JR Hvit 0,1
         
Hollandske Dverghøns Dommer: Stig-Rune Bore  
275 Jonas Løvaas Gjerstad   Blå-gullhalset 1,0
276 Jonas Løvaas Gjerstad   Blå-gullhalset 0,1
277 Jonas Løvaas Gjerstad   Blå-gullhalset 0,1
278 Jonas Løvaas Gjerstad   Blå-sølvhalset 1,0
279 Jonas Løvaas Gjerstad   Blå-sølvhalset 0,1
280 Jonas Løvaas Gjerstad   Blå-sølvhalset 0,1
281 Jonas Løvaas Gjerstad   Blå-sølvhalset 0,1
282 Jonas Løvaas Gjerstad   Sølvhalset 0,1
283 Jonas Løvaas Gjerstad   Gullhalset 0,1
284 Jonas Løvaas Gjerstad   Gullgalset 0,1
285 Jonas Løvaas Gjerstad   Gull sort hvetefarget 0,1
286 Jonas Løvaas Gjerstad   Gull sort hvetefarget 0,1
287 Jonas Løvaas Gjerstad   Gull sort hvetefarget 0,1
288 Jonas Løvaas Gjerstad   Gull sort hvetefarget 0,1
289 Jonas Løvaas Gjerstad   Gull sort hvetefarget 0,1
290 Jonas Løvaas Gjerstad   Oransjehalset 1,0
291 Jonas Løvaas Gjerstad   Oransjehalset 0,1
292 Jonas Løvaas Gjerstad   Oransjehalset 0,1
293 Jonas Løvaas Gjerstad   Perlegrå 1,0
294 Jonas Løvaas Gjerstad   Perlegrå 0,1
295 Jonas Løvaas Gjerstad   Perlegrå 0,1
296 Jonas Løvaas Gjerstad   Perlegrå 0,1
297 Jonas Løvaas Gjerstad   Perlegrå 0,1
298 Jonas Løvaas Gjerstad   Perlegrå 0,1
         
Watermael Skjegghøns Dommer: Stig-Rune Bore  
299 Kenneth Stensrud   Gull Blå vaktelfarget 0,1
300 Kenneth Stensrud   Gull Blå vaktelfarget 0,1
301 Kenneth Stensrud   Gull Blå vaktelfarget 0,1
302 Kenneth Stensrud   Gull sort vaktelfarget 1,0
303 Kenneth Stensrud   Gull sort vaktelfarget 1,0
304 Kenneth Stensrud   Gull sort vaktelfarget 0,1
305 Kenneth Stensrud   Gull sort vaktelfarget 0,1
306 Kenneth Stensrud   Gull sort vaktelfarget 0,1