ØSTLANDSUTSTILLINGA

ØSTLANDSUTSTILLINGA 2021

5.- 7. november 2021

Velkommen!

Vestfold Hobbyfjærfeklubb ønsker utstillere og publikum velkommen til Østlandsutstillingen 2021!  Formålet med fjærfeutstillinger er å bevare og utvikle de mange rasene og fargevariantene vi har i Norge. Dette er en levende kulturarv vi som fjærfefolk forvalter. Spesielt viktig er det å ta vare på de karakteristiske egenskapene til rasen vår, slik at den kulturhistorien disse representerer lever videre.

PÅMELDINGSFRIST: 20. oktober.

Påmelding til jlgjerstad@gmail.com

                                   

 

5. nov. Fredag,  kl. 20 Innsett av fjærfe

 

6. nov. Lørdag,  kl. 07 Bedømming

 

                        kl. 15 – 16 Åpent for utstillere

 

7. nov. Søndag, kl. 10 – 16 Utstillingen er åpen for publikum*

 

                        kl. 15 Premieutdeling

 

 

 

Utstillingsgebyr: Høns / Dverghøns / Ender / Gjess / Kalkun: kr. 50,-/dyr

 

Volieresamling: kr. 160,- (1,4 høns eller 1,1 sir-fjærfe) 

 

Stammesamling: kr. 140 (1,2 høns)

 

Påmeldingsgebyr: kr. 0,-/utstiller – Inkl. katalog og fri inngang.

 

Påmelding er først gyldig når gebyr er betalt: 

 

Konto: 2470.31.12370

 

 

 

Utstillingen avholdes etter NRFFs vedtekter og gjeldende veterinærebestemmelser. Alle utstillere som ikke tilhører distriktet for Vestfold Hobbyfjærfeklubb må fremvise veterinærhelseattest for fjærfeet sitt, som ikke er eldre enn 7 dager ved ankomst. Fjærfe som viser tegn til sykdom eller uttøy vil bli avvist. Alle utstillere må også fylle ut egenerklæringsskjema for helse!

Velkommen til Østlandsutstillingen ved Jarlsberg, vi håper at du som utstiller skal få en god fjærfeopplevelse denne helgen!

 

Jonas Løvaas Gjerstad

Vestfold Hobbyfjærfeklubb