Årsprogram

ÅRET MED VESTFOLD HOBBYFJÆRFEKLUBB

HER KOMMER OVERSIKTEN OVER AKTIVITETER FOR 2022:

 

9. Mars kl. 19.30 i den gamle dommerbua på Jarlsberg

Årsmøte

Dagens tema:

Dagens rase:

 

13. April kl. 19.30 i den gamle dommerbua på Jarlsberg

Medlemsmøte

Dagens tema:

Dagens rase:

 

 

11. Mai kl. 19.30 i den gamle dommerbua på Jarlsberg

Medlemsmøte

Dagens tema:

Dagens rase:

 

XX. - XX. Mai Oppdrettertur til Danmark

 

11.–12. juni Hobbydyrdagene

 

XX. Juni

Sommeravslutning og Oppdrettertur

 

 

XX. August

Oppdrettertur

 

 

14. September kl. 19.30 i den gamle dommerbua på Jarlsberg

 Medlemsmøte

Dagens tema:

Dagens rase:

 

 

12. Oktober kl. 19.30 i den gamle dommerbua på Jarlsberg

Medlemsmøte

Dagens tema: 

Dagens rase:

 

 

9. November kl. 19.30 i den gamle dommerbua på Jarlsberg

Medlemsmøte

Dagens tema: 

Dagens rase:

 

12.-13. November Østlandsutstillinga

 

2. Desember

Julemiddag

 

*Alle møter er, om ikke annet er nevnt, i Dommerbua på Jarlsberg Travbane, de begynner kl 19.30. 

Ring en av oss i styret hvis du trenger veiforklaring. 

Det er som regel bevertning og utlodning med flotte premier, stort sett fjærferelaterte.

 

 

GRASROTANDELEN

STØTT OSS MED DIN GRASROTANDEL!

Vestfold Hobbyfjærfeklubb engasjerer fjærfeinteresserte i alle aldre. Vi har medlemmer fra 10 til 90 år, som alle finner glede i høns og andre fjærfe i hagen!
 
Det er mye livskvalitet i å kunne få dyrke interessene sine!
 
 

KONTAKT OSS

Leder:      Jonas L. Gjerstad Tlf: 95 21 77 07  Mail: jlgjerstad@gmail.com

Kasserer: Bente Opstad       Tlf: 90 14 23 85   Mail: bente.opstad@sf-nett.no