Årsprogram

ÅRET MED VESTFOLD HOBBYFJÆRFEKLUBB

Vi ønsker alle nye og gamle medlemmer velkommen til kubbens arrangementer i 2020! 

Ta gjerne med andre fjærfeinteresserte på våre arrangementer!

 

15. januar kl. 19. Medlemsmøte 

Tema: Ny info kommer!

Dagens rase: Dverg Plymouth Rock

 

12. februar kl. 19. Årsmøte

Foredrag fra oppdrettertur

 

11. mars kl. 19. Medlemsmøte

Tema: Utøy

Dagens rase: Watermaals skjegghøns

 

15. april kl. 19. Medlemsmøte 

– AVLYST pga. smittefare knyttet til Koronaviruset

Tema: Kyllingstell

Dagens rase: Italiener

 

13. mai kl. 19. Medlemsmøte

– AVLYST pga. smittefare knyttet til Koronaviruset

Tema: Fjærfehelse – Vi får besøk av veterinær!

Dagens rase: Chabos

 

21.–24. mai Oppdrettertur til Danmark

– Utsatt til etter sommerferien pga. Koronaviruset (og håp om bedre tider).

 

2O. juni (LØRDAG)  Sommeravslutning med grillfest på Bogstad gård

 

22.–23. august Hobbydyrdagene (AVlyst pga korona)

 

4.-6. september Oppdrettertur til Rogaland og Agder

 

9. september kl. 19. Medlemsmøte

Tema: Svømmefugler – Ender og gjess!

Dagens rase: Orpington

 

14. oktober kl. 19. Medlemsmøte 

Tema: Mat fra hønsegården 

– Vi smaker på herligheter som noen av medlemmene kokkelerer av egne fjærfe og egg. 

Foredrag: Bilder og tips fra Oppdretterturen

 

11. november kl. 19. Medlemsmøte

- Avlyst. - Vi arbeider videre for å avholde utstilling, men utstillingen blir dessverre ikke åpen for publikum denne gangen.

 

 

20.-22. November Østlandsutstillingen

Se mer info under "Utstillinger"!

 

11. desember (fredag) Julebord

- Avlyst på grunn av restriksjoenr knyttet til korona

 

*Alle møter er, om ikke annet er nevnt, i Dommerbua på Jarlsberg Travbane, de begynner kl 19.00. 

Ring en av oss i styret hvis du trenger veiforklaring. 

Det er som regel bevertning og utlodning med flotte premier, stort sett fjærferelaterte.

 

 

GRASROTANDELEN

STØTT OSS MED DIN GRASROTANDEL!

Vestfold Hobbyfjærfeklubb engasjerer fjærfeinteresserte i alle aldre. Vi har medlemmer fra 10 til 90 år, som alle finner glede i høns og andre fjærfe i hagen!
 
Det er mye livskvalitet i å kunne få dyrke interessene sine!
 
 

KONTAKT OSS

Leder:      Jonas L. Gjerstad Tlf: 95 21 77 07  Mail: jlgjerstad@gmail.com

Kasserer: Bente Opstad       Tlf: 90 14 23 85   Mail: bente.opstad@sf-nett.no