INFO OM FUGLEINFLUENSASITUASJONEN 2021

PORTFORBUD

Portforbudet for fjørfe og andre fugler gjeninnføres i flere kommuner i Vestfold og Telemark og Viken fylke

Mattilsynet har innført "portforbud" for fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap iflere kommuner i Vestfold og Telemark og Viken etter ny påvisning av høypatogen fugleinfluensa. Det ble fra november 2020 påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge, Sverige, Danmark og flere land i Europa.

Portforbudet for fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap, og som ble opphevet fra 1. juni etter at vårtrekket var fullført og det ikke siden midten av mars er rapportert om økt dødelighet hos ville fugler fra noe sted i landet, er gjeninnført i enkelte kommuner i Østlandsområdet.  Det er viktig å understreke at selv om fugler i disse områdene nå må være under tett tak, så kan de likevel være utendørs så lenge dyreeier har lagt til rette for dette.

Mattilsynet vil fortsatt ha skjerpet overvåking og prøvetaking av døde viltlevende ender, gjess, svaner, vadefugler, måker, kråkefulger og rovfugl.

Her kan du se kart med oversikt over alle påvisninger av fugleinfluensa.

 

HOLD DEG ORIENTERT OM SITUASJONEN: MATTILSYNET.NO