INFO OM FUGLEINFLUENSA NOVEMBER 2020

HØYPATOGENFUGLEINFLUENSA PÅVIST I NORGE

NYTT OM FUGLEINFLUENSA

Fra og med 23. mars 2021 er virkeområdet for «Portforbudforskriften» utvidet til å gjelde hele Norge! 

– Dette skjer i forkant av det ventede fugletrekket nordover. Det er viktig å hindre smitte fra villfugler til våre tamfugler. 

PORTFORBUDET GJELDER SÅ LENGE DET ER FARE FOR SMITTEOVERFØRING FRA VILLFUGLER TIL TAMME FJÆRFE. DETTE STYRES I STORGRAD AV FUGLETREKKET VI ER MIDT I AKKURAT NÅ.

Her kan du se Mattilsynets kart over hittil påviste tilfeller av fugleinfluensa – KART.

Derfor skal tamfugler holdes under tett tak eller innendørs. Vi må forhindre at drikkevann eller badevann kan bli smittet av avføring fra villfugler. Det er forbud mot ansamlinger av fjærfe som utstillinger og markeder. Følg med dersom du observerer døde eller syke villfugler og meld ifra til ditt lokale Mattilsynet.

Det er nå funnet smitte hos villfugler i Vestland, Rogaland, Agder, Viken, Oslo, Innlandet og Vestfold og Telemark.

I Rogaland ble det høsten 2020 påvistsmitte i en Fuglepark, hvor alle fuglende ble avlivet. Her viste det seg at dødeligheten hos hønsefuglene var svært høy i forkant av avlivingen, kun i løpet av ett døgn døde ca. 80 % av hønsefuglene i følge Mattilsynet. Derfor er det viktig at vi fortsetter å forhindre smitteoverføring mellom ville vannlevende fugler og våre tamme fjærfe!

Mattilsynet melder at det er lav risiko for smitte til mennesker av dette viruset.

Hold deg løpende orientert på: MATTILSYNET.NO

Det er særlig avføring fra smittede fugler som er en viktig smittekilde. Derfor er det ekstra viktig med forebyggende tiltak. Derfor er Portforbud-forskriften innført. Vannlevende fugler blir i mindre grad syke enn hønsefugler og kan være "friske smittebærere", derfor bes vi om å være ekstra forsiktige. 

 

Portforbudforskriften har i første omgang følgende påvirkning av vårt hobbyfjærfehold:

  • Alt fjærfe skal holdes i luftegårder/volierer under tett tak eller innendørs. Dette innebærer enten et permanent tett tak eller en luftegård der taket er dekket med eks. presenning. Dette for å forebygge at avføring fra villfugler kan komme til våre hobbyfjærfe. Nettingen skal være slik at vårt hobbyfjærfe ikke får kommet seg ut, eller ville fugler som ville ender og lignende kommer inn.
  • Alle hobbyfjærfebesetninger skal registreres hos Mattilsynet. Se framgangsmåte her: REGISTRERE HOBBYFJÆRFE
  • Det er ikke lov til å avholde utstillinger eller andre ansamlinger for fjærfe i områdene hvor portforbudforskriften er iverksatt.

DET ER VIKTIG AT ALLE BIDRAR TIL Å HINDRE SMITTE FRA VILLFUGLER TIL VÅRT FJÆRFEHOLD. 

Her er en god forklaring på «Portforbudforskriften» på «vanlig norsk»: OM PORTFORBUDFORSKRIFTEN

Se lenke for lovteksten til portforbudforskriften: LOVTEKSTEN

 

Norsk Rasefjærfeforbund blir holdt orientert om utviklingen direkte fra Mattilsynet. 

Norsk Rasefjærfeforbund har nå særlig fokus på at dette ikke må føre til redsel blant dyreeiere. Det er praktiske løsninger som vil gi fuglene våre god dyrevelferd.  

Norsk Rasefjærfefolbund oppfordrer alle med SMÅLENSGÅS og HVIT NORSK GÅS om å ta denne nyheten med fattet ro. Det er ingen grunn til å redusere fjærfeholdet ditt eller avslutte dette. Med muligheter for lufting i luftegårder med tett tak vil fuglene fortsatt kunne ha god dyrevelferd.

 

Tips til fjærfeeiere når fjærfeet blir innelukket i hus og luftegårder: 

Tilby fjærfeet ditt strøunderlag og mat som aktiviserer. Heng opp grøntfôr fra taket slik at de aktiviseres for å spise godsaker. Gi dem tykt strølag med flis eller halm slik at de ellers får bruke sine naturlige instinkter. Sørg for å holde underlaget så tørt som mulig, slik at fuglene dine har best mulig trivsel.

 

Husk at en vanlig luftegård/voiliere med tak over er tilfredsstillende for å kunne gi fuglene våre utegang. Dette kan være så enkelt som en presenning som spennes opp.

 

For dere med gjess og ender så må dere også sørge for å samle fuglene i volierer med tak over, unngå at ville fugler kommer i kontakt med dine svømmefuglers bade- eller drikkevann. Det er særlig svømmefugler som kan være utsatt for smitterisiko. 

 

 

 

Følg med på unaturlige hendelser særlig blant ville fugler, ta kontakt med Mattilsynet dersom du finner døde fugler uten at årsaken virker opplagt.