Fjærfe - nært og fjernt

BBC - Private Life of Chickens
59 min tv-program som tar for seg høns, hvordan oppfatter de farer, sosialt hierarki, hvordan lære høns, hvordan oppdrar de kyllingene. Morsomt og lærerikt, selv om man har hatt høns i mange år!
foto: Genbanken for fjørfe, Hvam videregående skole

Genbanken for fjørfe - Nå har islandshønsene kommet!

Genbanken for fjørfe ble opprettet i 1973 på Hvam videregående skole på Nes i Akershus.

Her har de følgende raser:

  • Jærhøns
  • Sort Minorka
  • Lys Sussex
  • Brun/Hvit Italiener
  • Rhode Island Red
  • Tverrstripet Plymoth Rock
  • Islandshøna

I tillegg har de de gamle verpelinjsene basert på italienere:

  • NorBrid 1, 4*, 7 og 8
  • Rokohøns

* Norbrid 4 er forøvrig den gamle "Melsom-høna" - verpelinje av hvit italiener som ble avlet fram på tidligere Melsom landbruksskole, nå Melsom videregående.

 

Historie
Genbanken for verpehøns har vært på Hvam siden 1973. Den ble opprettet som en del av det norske avlsarbeidet på fjørfe, og fungerte som en sikringsenhet i forhold til de aktive avlslinjene (fram til 1995) og en oppbevaringsenhet for raser med genetisk og kulturhistorisk betydning.
Den norske Jærhøna er en av de rasene som har vært stasjonert her siden 1973.
 
Genbanken i dag
Pr i dag er det plass til ca 3000 høner og ca 500 haner på vår "voksenavdeling". Her står dyrene oppstallet på såkalte "innredede bur" som er tilpasset avl. Det betyr at det står fra 4-6 høner pluss en hane i hvert bur.
Antall dyr er fordelt på 12 ulike linjer og raser, og hver linje og rase består av inntil 30 familier.

Alle våre dyr er id-merket slik at vi kan holde styr på familieforhold osv, og alle dyr har regelmessig kontroll av mattilsynet med blodprøvetaking for å ha oppdatert helsestatus til en hver tid.
I tillegg til "voksenavdeling" har vi også et oppdrettshus med plass til 5400 kyllinger, og et rugeri med en kapasitet på 16800 egg/kyllinger pr klekking.

Nyheter i 2014

Fra og med i år er det Islandshøns ved Genbanken, disse er ikke noen standardisert landrase.

Forespørsel og bestilling kan rettes til
tlf: 63912119 (Kl 08.00-14.00)

epost: mette.bjerkestrand@hvam.vgs.no

Islandshane Foto: Anne Helene Wirstad
Islandshøner Foto: Tanita Hakkebo Rangnes
Smålensgås. Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Spis eller forsvinn for smålensgåsa

Sakset fra Nationen, 17.09.12.

Smålensgås er en nasjonal bevaringsverdig rase. På jordet til Per S. Stenseth i Vestfold spankulerer om lag 100 gjess. 50 livdyr og 50 ungdyr. Han har landets eneste bavaringsbesetning. I dag er det i underkant av 200 individer igjen på landsbasis.

I 2005 begynte entusiaster å samle dyr for å bygge opp en bevaringsbesetning.

Nå ønsker både gåseprodusent Stenseth, Anna Rehnberg på Norsk genressurssenteret og Benedicte Lund hos Fylkesmannen i Østfold at flere finner interessen for den utrydningstruede smålensgåsa.

- Vi er forpliktet til å ta vare på rasen. I dag er det så få igjen at det er fare for at rasen kan dø ut. Derfor er det viktig å få opp interessen, vi trenger nye produsenter både til avl og til slakt, sier Rehnberg.

God som middag

Prosjektet «Smålensgås, lokal mat i Østfold» skal jobbe med informasjon til nye produsenter. De ønsker at gås kan bli tilleggsnæring for bønder i Østfold.

- Vi trenger bønder som produserer gås for restaurant. Smålensgåsa blir reddet ved at vi spiser den. Som en del av prosjektet jobber vi nå med å finne steder hvor gåsen kan slaktes. I dag finnes det kun ett godkjent slakteri.

Vi er godt i gang med den prosessen. Smålensgås er et perfekt utgangspunkt for lokal mat, sier Lund.

Gås er ikke tradisjonelt brukt som middag i Norge. Mortensmesse feires 11. november med lange tradisjoner i Frankrike og Sverige, og dagen feires nå mer og mer i Norge og andre land. Da står gås på menyen.

- Vi har vært i kontakt med lokale kokker. De tar gjerne i mot og ønsker å bruke en råvare som har en historie. Midt i blinken og hurra er ord som blir brukt av kokkene når vi forteller om prosjektet, sier Lund.

Genressurssenteret ønsker å bevare

- Den beste måten å bevare rasen på er å spise den. Gås er en god og eksklusiv matvare som vi tror at flere er villige til å betale for.

Forbrukeren blir mer og mer interessert i kortreist mat. Betalingsviljen er blitt større. For å få et genetisk forsvarlig materiale trengs flere avlsdyr. Derfor trenger vi flere produsenter, sier Rehnberg

Smålensgås regnes som den opprinnelige norske landrasegåsen. Østfoldinger som dro til Sverige tidlig på 1900-tallet hadde med seg gjess tilbake og startet med avl. Østfold het på den tiden Smaalenene og rasen har navnet herfra. For at det skal være et genetisk forsvarlig materiale ønskes nå flere produsenter.

Eneste bevaringsbesetning

-Det er utrolig interessant å drive med avlsarbeid. Jeg håper at flere ønsker å starte, det er ikke så lenge til jeg er pensjonist. Håpet er at andre fortsetter det viktige arbeidet. Vi er avhengig av et helt apparat og det trengs tilrettelegging og kunnskap for å få gode resultater, sier Stenseth.

Gåsebonden sier det er viktig at smålensgåsen blir tatt i bruk.

- I dag går det på hvilebluss, vi må komme videre, sier Stenseth som røkter landets eneste bevaringsbesetning.

Nyeste kommentarer

24.11 | 01:42

Nice condition but very different from our North American (APA) type.

...
24.11 | 01:39

High tail set but gorgeous cockerel. Large fowl, I presume. Were there any dark Jaers at the show as well?

...
24.11 | 01:36

Nice hen. Large fowl?

...
24.11 | 01:33

Nice hen!

...