Salg av rugeegg, kyllinger og livdyr

KJØP OG SALG

ALT SALG GJØRES GJENNOM PRIVATE AVTALER. VESTFOLD HOBBYFJÆRFEKLUBB FORMIDLER KUN SALG FRA KLUBBENS MEDLEMMER PÅ NETTSIDEN.

VI OPPFORDRAR ALLE KJØPERE TIL Å BESØKE BESETNINGEN DE HANDLER FRA FOR SELV Å GJØRE SEG OPP ET INNTRYKK AV HELSE OG AVLSARBEID.

KONTAKT FOR ANNONSERING

For å legge ut annonse her, ta kontakt med styret:

jlgjerstad@gmail.com

DVERG NEW HAMPSHIRE
PLYMOUTH ROCK
ITALIENER - SØLVHALSET
ITALIENER – SØLVHALSET
BESKRIVELSE:
1 HANE OG 5 HØNER
SELGES SAMLET

OPPDRETTER:PER S. STENSETH
TLF:464 58 580

PRIS:200,-/STYKK
DVERG NEW HAMPSHIRE
BESKRIVELSE:
1HANE OG 4 HØNER
Klekket mai/juni 2020
OPPDRETTER: JONAS LØVAAS GJERSTAD

E-POST:jlgjerstad@gmail.com
TLF:952 17 707

PRIS:200,-/stykk
PLYMOUTH ROCK
BESKRIVELSE:
HØNER KLEKKET MAI/JUNI 2020
OPPDRETTER: JONAS LØVAAS GJERSTAD

E-POST:jlgjerstad@gmail.com
TLF:952 17 707

PRIS:300,-/stykk
KYLLINGER AV RIR
BESKRIVELSE:
Småkyllinger, usortert

OPPDRETTER:PER S. STENSETH
TLF:464 58 580

PRIS:80,-/STYKK
KYLLINGER AV HAGEHØNS
BESKRIVELSE:
Småkyllinger, usortert

OPPDRETTER:PER S. STENSETH
TLF:464 58 580

PRIS:80,-/STYKK
BESKRIVELSE:
Rugeegg:
Italiener, Brune, Sølvhalset, Oransjehalset og HVIT
RIR
Bruneggverpende hagehøns

OPPDRETTER:PER S. STENSETH
TLF:464 58 580

PRIS:20,-/STYKK