Salg av rugeegg, kyllinger og livdyr

KJØP OG SALG

ALT SALG GJØRES GJENNOM PRIVATE AVTALER. VESTFOLD HOBBYFJÆRFEKLUBB FORMIDLER KUN SALG FRA KLUBBENS MEDLEMMER PÅ NETTSIDEN.

VI OPPFORDRAR ALLE KJØPERE TIL Å BESØKE BESETNINGEN DE HANDLER FRA FOR SELV Å GJØRE SEG OPP ET INNTRYKK AV HELSE OG AVLSARBEID.

KONTAKT FOR ANNONSERING

For å legge ut annonse her, ta kontakt med styret:

jlgjerstad@gmail.com

RASE
BESKRIVELSE:

OPPDRETTER:

E-POST:
TLF:

PRIS:
RASE
BESKRIVELSE:

OPPDRETTER:

E-POST:
TLF:

PRIS:
RASE
BESKRIVELSE:

OPPDRETTER:

E-POST:
TLF:

PRIS: